Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

IgG- og IgA-antistoffer mot matproteiner

Matproteiner skal normalt brytes ned til aminosyrer i fordøyelseskanalen, men hos noen så vil denne nedbrytningen ikke fungere optimalt. Dermed kan mindre eller større proteinfragmenter fra mat forårsake en immunrespons, og det kan dannes både IgA- og IgG-antistoffer spesifikt rettet mot aktuelle matproteiner. Disse antistoffene kan reagere med antigener og danne immunkomplekser, som kan sirkulere i blodet og aktivere betennelser.

Testing av matoverfølsomhet, basert på måling av IgG-antistoffer mot matproteiner, er omdiskutert. Mange mener at testresultatet kun er en refleksjon av inntak av mat, mens andre mener at resultatene kan være nyttige i forbindelse oppsett av eliminasjonsdietter. Det er viktig å bemerke følgende: Resultatene av IgG-antistofftest mot matantigener, som noen kaller matintoleransetester, kan ikke og skal ikke benyttes til diagnose av sykdommer.

Resultatene skal kun benyttes som tilleggsinformasjon til sykehistorien og andre laboratorieundersøkelser i forbindelse med utredning. Eliminasjonsdiett med påfølgende provokasjon bør gjennomføres for å sikre diagnosen. Videre er det viktig å være klar over differensialdiagnoser til matintoleranser. Dette kan være cøliaki, ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, funksjonell dyspepsi, irritabel tarm, laktoseintoleranse, residiverende magesmerter hos barn og somatoforme lidelser. 

Bruk vårt Matoverfølsomhet Spørreskjema

For irritabel tarm syndrom (IBS) er det publisert flere studier som kan tyde på at eliminasjonsdiett basert på IgG-matallergitesting kan ha nytteverdi. Andre studier konkluderer med at IgG-matallergitesting ikke er nyttige. Når det gjelder forskning på andre sykdommer og IgG-matallergi, så finnes det publikasjoner på flere, men nevner her Crohns sykdom og migrene.

Indikasjon: 

  • Mage-Tarm - IBS, inflammatoriske tarmsykdommer som ulcerøs colitt og crohns sykdom, oppblåsthet og magesmerter, diaré, forstoppelse, vekslende diare og forstoppelse, kvalme, GERD m.m.  
  • Ekstra intestinale - Tretthet, hodepine, angst, depresjon, nedsatt konsentrasjonsevne, muskel- og leddsmerter, auto immunitet, overvekt med flere.

Generell informasjon om Matoverfølsomhet: Trolig er det altfor mange mennesker, både barn og voksne, som settes på omfattende eliminasjonsdietter uten virkelig å ha undersøkt om dette er nødvendig. Samtidig er det trolig mange som ikke får anbefalt eliminasjonsdietter og som kunne få god hjelp av det for sine helseplager. Av disse årsaker, er det viktig å utføre laboratorietester som sammen med sykehistorien, kan bidra til å avklare om symptomene skyldes matoverfølsomhet eller ikke. Den endelige konklusjonen kan først stilles etter en grundig eliminasjons- og provokasjonsdiett utført av medisinsk/ernæringskyndig helsepersonell. Dette gjelder også for oppfølgingen av kostbehandlingen. Skal man gjøre store endringer i kostholdet bør det være dokumentert at det er stoffer som bør tilføres eller fjernes fra maten. Ved eliminasjonsdietter er det viktig å tilføre ekstra med vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer for å unngå næringsmangler. Testene er ikke egnet til å stille medisinske diagnoser.

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via vår nettportal 

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon