Informasjon nye priser Lab1

Vær obs på at 01.11.2018 vil de nye prisene gjelde for denne testen.
Se nytt rekvisisjonskjema for informasjon om nye priser

 

IBS - pakke (CPx3 + SIBO)

Beskrivelse

Denne pakken består av to analyser som samlet gir bred og verdifull informasjon i forbindelse med ulike fordøyelsesplager. Analysene kan være nyttige til å finne bakenforliggende årsaker til plagene. CPx3 er en analyse som kan påvise tilstedeværelse av parasitter, gunstige bakterier (probiotika), patogene bakterier og sopp i avføringsprøver. Analysen er ideell for pasienter som har endret avføringsmønster, vært på reise, eller inntatt forurenset vann. CPx3 kan bidra til å undersøke mulige årsaker bak akutte eller kroniske mage-tarm plager forårsaket av parasitter, sopp eller tarmfloraubalanser (dysbiose). Det vil også følge med resistensbestemmelse med prøvesvaret ved påvisning av patogener. SIBO/BOSI analysen er en ikke-invasiv, gastrointestinal analyse som kan indikere bakteriell overvekst i tynntarmen, ofte referert til som BOSI eller SIBO. Bakteriell overvekst i tynntarmen (SIBO) er en ganske vanlig gastrointestinal lidelse som kan gi kroniske mage-tarm plager.

Indikasjon

Mage-tarm plager, dysbiose, fordøyelsesplager, mistanke om malabsorpsjon

Biomarkører som inngår

CPx3: Bakteriologi, dyrkning, Lactobacillus, Escherichia coli, Bifidobacterium, sopp, parasitter og egg, mikroskopi, Cryptosporidium EIA, Entamoeba histolytica EIA, Giardia lamblia EIA Resistensbestemmelse er vedlagt i prøvesvaret ved påvisning av patogener

SIBO: Metan og hydrogen i utpust

Praktisk informasjon

Pris Kr. 3500,-
Prøvemateriale Avføring og pusteprøve
Metode

ELISA, mikroskopi, dyrkning, MALDI-TOF, GC-TDC/SSS

Utførende laboratorium Genova Diagnostics
Forsendelse av prøven til Lab1 Romtemperatur
Lagring av prøven Romtemperatur
Svartid

2 uker, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.)

Andre aktuelle analyse

ImuPro 90, Matoverfølsomhet 44, UMA - Utvidet Matoverfølsomhet, GastroScreen, LBP – Lipopolysakkarid bindende protein , Zonulin i serum , Zonulin i fæces, Sekretorisk IgA i spytt, Sekretorisk IgA i fæces

Oppfølgingsprøve

Egne priser gjelder. Gjelder kun når analysen rekvireres innen 6 måneder etter første prøven

Bestillings muligheter

Analysen er mulig å bestille som selvtest. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

particle

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top