Informasjon nye priser Lab1

Vær obs på at 01.11.2018 vil de nye prisene gjelde for denne testen.
Se nytt rekvisisjonskjema for informasjon om nye priser

 

Cytokin - panel

Beskrivelse

particle

Cytokiner er involvert i inflammasjon. Inflammasjon (betennelse) er i denne sammenheng knyttet til kronisk systemisk inflammasjon som kan skyldes mange forskjellige årsaker, som kroniske infeksjoner, matoverfølsomhet, tungmetaller, toksiner, stress og andre belastninger. Interleukin 1-beta, 2, 6 og 8 er proinflammatoriske cytokiner, mens interleukin 4 og 10 er anti-inflammatoriske cytokiner.

Indikasjon

Inflammasjon, autoimmunitet, kronisk systemisk inflammasjon, utredning i forbindelse med kroniske helseplager

Biomarkører som inngår

Interleukin 1-Beta, Interleukin 2, Interleukin 4, Interleukin 6, Interleukin 8, Interleukin 10

Praktisk informasjon

Pris Kr. 2900,-
Prøvemateriale 1 serum rør, frossen (serum bør fryses så raskt som mulig – helst innen 1 time etter prøvetaking/sentrifugering)
Metode

EIA, LIA, FMC, CLIA

Utførende laboratorium SYNLAB
Forsendelse av prøven til Lab1 Frossen
Lagring av prøven Frossen
Svartid

2 uker, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.)

Andre aktuelle analyse TAC/TOC, Matoverfølsomhet/sensitivitet analyser
Oppfølgingsprøve

Egne priser gjelder. Gjelder kun når analysen rekvireres innen 6 måneder etter første prøven

Bestillings muligheter

Prøven må tas ved Lab1 sitt laboratorium. Bestill prøvetaking her

Bestill prøvetaking

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top