Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

Antistoff analyse mot SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hos Lab1 har du mulighet til selv å rekvirere/bestille de prøvene du ønsker, men vi anbefaler at du har kontakt med en lege eller behandler/terapeut for å sikre oppfølging og evt. behandling.

Beskrivelse

Antistoff analyse mot SARS-CoV-2 (COVID-19) er en analysepakke som undersøker antistoff Total antistoff (IgM, IgA, IgG) og spesifikt IgG mot coronaviruset SARS-CoV-2. Analysen kan gi nyttig informasjon om man har vært eksponert for coronaviruset. Resultatet av analysen er ikke egnet til å diagnostisere sykdommen COVID-19 og kan ikke fortelle sikkert om man er immun overfor sykdommen. Immuniteten overfor coronaviruset SARS-CoV-2 er foreløpig ikke klarlagt. Analysepakken er også egnet til å følge immuniteten etter infeksjon, behandling med antistoff eller etter vaksinasjon siden vi kvantifiserer nivået av antistoffene.

Analysepakken er ulik andre serologiske analyser for COVID-19 ved at den inneholder Total antistoff og spesifikt IgG antistoff. Dette gjør denne analysepakken sensitiv og spesifikk. I en situasjon med lav andel av befolkningen som har gjennomgått covid-19, bør positive prøveresultater bekreftes med en annen analyse, og med en test som benytter et annet antigen. Dette tilfredstilles med denne analysepakken.

Indikasjon/brukes ved

Antistoff undersøkelse/serologi SARS-CoV-2

Biomarkører som inngår

Total antistoff (IgM, IgA, IgG mot Receptor Binding Domain (RBD), IgG antistoff ( S1 antigen Receptor Binding Domain (RBD)

Bestillingsmuligheter

Analysen er mulig å bestille som selvtest, dvs at vi sender prøveutstyr hjem til deg med alt du trenger for å ta analysen. Se her hva som skjer etter du har bestilt.

Lurer du på hvilken analyse er riktig for deg?

Hvis du lurer på hvilken analyse er riktig for deg i forhold til dine plager, hjelper vi deg gjerne med å velge aktuell analyse for deg og dine helseplager (preanalytisk veiledning). Du kan bestille time her til en preanalytisk veiledning.

Praktisk informasjon

Pris Kr. 990,-
Prøvemateriale 1 serum rør, prøven bør tas minst 2-3 uker etter symptomdebut
Metode

ELISA

Utførende laboratorium Lab1
Forsendelse av prøven til Lab1 Serumprøvene er stabile  i 1 uke i kjøleskapstemperatur (+2-+8 grader C). Ved lengre lagring, skal prøvene fryses.
Lagring av prøven 1 uke  i kjøleskapstemperatur +2 til +8 grader C. Ved lengre lagring, skal prøvene fryses. 
Svartid

10 arbeidsdager, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.) Les mer om prøveresultater her

Folkehelseinstituttet krever at positive og negative serologiske analysesvar skal gå i kopi fra laboratoriene til “SARS-CoV-2 og luftveispanel databasen” (under MSIS ved FHI) - Denne prosedyren er etablert ved Lab1. 

Andre aktuelle analyse

analyser/tnf-alfaTNF-alfa (cytokiner), Covid-19 PCR

Oppfølgingsprøve

Kr. 990,- (kan være aktuelt for å se etter serokonversjon 2-3 uker etter 1. prøve)

Bestillings muligheter

For å bestille flere analyser trykke bestill analyser og velg fra analysemenyen på bestillingssiden

Prøvetaking

Du kan ta denne blodprøven hos Lab1 i Sandvika eller se her for flere adresser. Evt. kan du avtale med ditt lokale legekontor for å gjennomføre blodprøvetaking

Kan vi hjelpe deg?

Har du behov for mer informasjon om analysen, ta gjerne kontakt med oss

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via vår nettportal 

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon